I Vesterålen bør man også spørre seg hvorfor regionen får såpass lite oppmerksomhet all den tid det skjer så mye interessant både på Sortland, i Øksnes og i Hadsel. Om man ønsker en endring, er det kanskje mer fruktbart å spørre seg selv hva man selv kan gjøre annerledes enn bare å konstatere at Oslo ikke ser i ens retning? Det sier VG-redaktør Gard Steiro. Les hele intervjuet med den tidligere Sortlendingen her:

Q: Fra ditt ståsted i Oslo og VG, hvordan synes du Vesterålen framstår?

A: Vesterålens utfordring er manglende synlighet. Det siste året er det primært nedleggelsen på Andøya som har fått oppmerksomhet i Oslo-mediene. Ellers har det vært relativt lite stoff fra hjemtraktene. Jeg opplever sjelden at Vesterålen blir nevnt eller omtalt. Mitt inntrykk er at regionen fortsatt er et relativt ubeskrevet blad. Lofoten er åpenbart lenger fremme i folks bevissthet hva gjelder natur, men også når folk diskuterer fiskeri, reiseliv eller oljeutvinning. Når folk spør meg hvor jeg kommer fra og jeg svarer Vesterålen, er det fortsatt mange som flakker med blikket. Først når jeg legger til «like innenfor Lofoten», nikker de bekreftende.

Q: Sett nordfra kan det noen ganger virke som om det som skjer her ikke er så interessant for hovedstadspressen. Er du enig i at Nord-Norge generelt og Vesterålen spesielt er underdekket i nasjonale media?

A: Nord-Norge er nok underdekket, men jeg vet ikke om landsdelen skiller seg vesentlig fra andre. Jeg opplever misnøyen som vel så stor i Bergen og deler av Vestlandet. Kritikken rettes delvis mot VG, men det handler nok mer om et inntrykk av at riksmediene generelt oppfattes som fokusert på Oslo, og da kanskje spesielt NRK som har et særlig ansvar for å dekke hele landet. Jeg er delvis enig i kritikken. Mange redaksjoner i Oslo er nærsynte. Samtidig synes jeg enkelte kritikere svartmaler situasjonen. Mitt inntrykk er at de største og viktigste sakene i Nord-Norge får bred omtale, for eksempel striden på Andøya. Og VG har hatt flere store saker fra de nordligste fylkene det seiste året. Samtidig erkjenner jeg at det er mye vi går glipp av. Blant annet er vi åpenbart for svake på de mer langsiktige utfordringene og mulighetene i landsdelen.

Det er to innfallsvinkler til denne problemstillingen. Den ene er å kritisere mediene. Det bør man jo gjøre. Vi blir bedre av debatt og konstruktiv kjeft. Men i Vesterålen bør man også spørre seg hvorfor regionen får såpass lite oppmerksomhet all den tid det skjer så mye interessant både på Sortland, i Øksnes og i Hadsel. Om man ønsker en endring, er det kanskje mer fruktbart å spørre seg selv hva man selv kan gjøre annerledes enn bare å konstatere at Oslo ikke ser i ens retning?

Q: Hvordan dekker VG Vesterålen, har avisen egne journalister som har ansvaret for å følge med på hva som skjer her?

A: VG samarbeider med Polaris-avisene i nord. Vi har en utvekslingsavtale med dem. Dermed kan vi blant annet støtte oss til Vol. Om det skjer noe stort, sender vi reportere eller bruker frilansere. Vi har ingen fast ansatte journalister i Nord-Norge.

Q: Du har jo hatt en eventyrlig karriere. Har det hatt noe å si at du kommer fra Sortland, tror du?

A: Vanskelig å si. Først og fremst har jeg nok vært på rett sted til rett tid. I tillegg har jeg alltid hatt gleden av å jobbe med folk som har vært flinkere enn meg. Det har vært en god utdannelse. Men jeg opplever det som en stor fordel å kjenne ulike deler av landet. Jeg har bodd på Sortland og i Bergen. Jeg føler at jeg kjenner både Vestlandet og Nordland godt, noe som åpenbart et pre når du skal lede en avis for hele landet. Det viktigste jeg har med meg fra Sortland er miljøet jeg vokste opp i. Jeg opplevde det som trygt og inkluderende. På skolen var det overskudd av bra folk som var engasjert i politikk, kultur, journalistikk og samfunnsliv. Dette miljøet var svært inspirerende og har nok formet meg en hel del. Det var mens jeg bodde på Sortland jeg så smått begynte å skrive og lage avis.