Melbu er fortsatt selveste stede å være i begynnelsen av juli. Jeg har ambisjon om at Nordland Akademi skal fortsette å være relevant, -interessant og en ressurs på Melbu, sier påtroppende styreleder I Nordland Akademi, Grete Ellingen. Akademiet som har en rekke arrangementer under Sommer Melbu, feirer i år sitt 30-årsjubileum.

Q: I glanstida kunne en nærmest ikke gå i gatene under Sommer Melbu uten å møte en kjendis, enten det var politiske celebriteter som Thorvald Stoltenberg eller Lars Andreas Larsens skuespiller-venner. Kjendisene og de andre som kom, bidro alle til følelsen av at Melbu var selve stedet å være i begynnelsen av juli, men nå er det stillere under Sommer Melbu, og hvilken berettigelse har Nordland Akademi i dag?

A: Først; Melbu er fortsatt selveste stede å være i begynnelsen av juli! Jeg tror hver tid har sin egen glans – og nåtidens glans er et ekte og lokalt drevet engasjement for utviklingen der vi bor. Fortsatt inviterer vi nasjonale og internasjonale gjester til Melbu- mens de mest celebre gjestene er  de som bor her, de som deltar og fyller alléen, torget, Samfunnshuset eller Hovedgården når det skjer noe.

Sommer Melbu er en fantastisk arena for mange ulike opplevelser og aktiviteter -uansett interesse.  Det mange ikke vet, er at Nordland Akademi er en egen helårlig virksomhet, som har sitt hovedprogram under Sommer Melbudagene. Vi har eget kontor på Melbu, og vi arrangerer ulike akademiaktiviteter  og prosjekter gjennom hele året. Vi skal sørge for at Melbu,  Vesterålen, Nordland og Nord-Norge blir en levende arena for opplevelse av kunst, kultur, kunnskap og vitenskap – året rundt.

Q: Hva er det viktigste dere har oppnådd i løpet av disse 30 årene?

A: Nordland Akademi har fått ta del i og tatt aktiv del i den enorme ressursen som ligger i Melbusamfunnet. Lokal stedsutvikling, dugnad, og masse positive og engasjerte mennesker som ivrer for å utvikle stedet sitt – det har vært nerven og drivkraften for alt som skapt gjennom 30 år med formidling av kunst og vitenskap. Vi har gjennom disse menneskene aktivert nettverk som har strukket seg langt utover Norges grenser, – til Europa og til andre verdensdeler. Derfor har vi hatt og har tilreisende og gjester som kommer til Melbu – under Sommer Melbu eller resten av året for å delta i samtaler og debatter om viktige utviklingsspørsmål.

Q: Hvilke ambisjoner har du på vegne av Nordland Akademi i årene som kommer, kan vi håpe på ei ny glanstid?

A: Jeg har ambisjon om at Nordland Akademi skal fortsette å være relevant, -interessant og en ressurs på Melbu.  Vi skal være en foretrukket arena for viktige samfunnsspørsmål og for utvikling innen kunst og vitenskap. Utvikling i nordområdene og Arktis er rammen for det vi holder på med- og jeg har god tro for at vi også fremover skal tilby masse spennende til vår landsdel.

Q: Tema for årets Melbukonferanse 10. juli er «Næringsutvikling i nordområdene – med lokalsamfunn som plattform». Hva betyr det?

A: Melbukonferansen er arena for debatt for folket som bor i nord. Vi inviterer ulike næringsaktører, premissleverandører og kunnskapsmiljø og reiser spørsmål om hvordan næringsutvikling kan skje i et lokalsamfunn i nord. Det kan være Lerøy på Melbu, Andøya Space Senter på Andenes, eller det kan være mindre næringsdrivende innenfor fiskeri eller landbruk. Hva trenger næringslivet av rammer for å utvikle seg, hvilke forventninger har lokalsamfunnet til næringsaktørene, er det interessemotsetninger eller er det bare interessefellesskap? Dette er en dag der alle interesserte kan være med i debatten, og der vi har mange spennende både nasjonale og internasjonale innledere og debattanter.

Q: Du var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram til du trakk deg i fjor høst, hvordan har det vært å forlate politikken?

A: Det var et vel gjennomtenkt valg jeg tok. Jeg gikk fra verdens mest spennende jobb og muligheter,-  men det betød også at jeg fikk sett lite til familien. Derfor var det til syvende og sist et verdivalg,- jobb og karriere eller familien. Jeg valgte det siste og har ikke angret en dag. Nå nyter jeg familielivet på Sortland, med jobb i staben til regiondirektøren for Mattilsynet i Nord-Norge og Svalbard.

Q: Hva er planene dine framover?

A: Plan nummer en er å være mamma. Plan nummer to er å jobbe i og for utvikling i Nord-Norge – gjennom jobben min i Mattilsynet, og gjennom styreverv som jeg har på ulike områder. Jeg ELSKER Nord-Norge  og derfor kommer jeg til å fortsette å engasjere meg. I hva – vil tiden vise.