Vesterålen kunne stått mer samlet i å fremme regionen, mener direktøren for Distriktsdivisjonen i NRK, Grethe Gynnild-Johnsen. I tillegg til å være sjef for alle NRKs distriktskontorer kommer Gynnild-Johnsen også fra Bø. Til Historier Nordfra forteller hun at NRK nå satser på å få flere saker fra distriktene – Vesterålen inkludert, på Dagsrevyen.

Q: Hva går NRKs nye distriktssatsning ut på?

A: Vi gjør noen ekstra grep for å synliggjøre landet bedre i nasjonale sendinger. Vi ønsker å øke distriktskontorenes andel nyheter i de nasjonale nyhetsflatene som Dagsrevyen, Dagsnytt og NRK.no sin front. Der har vi forpliktet oss til å levere mer – rett og slett fordi vi vet at publikum ønsker nyheter fra hele landet til hele landet. Forhåpentligvis klarer vi å levere mer løsningsorientert journalistikk og ikke kun presentere konfliktene. Det er i alle fall et siktemål.

Fra 2. januar kommer kommer Norge nå på NRK1, en aktuell halvtime fire kvelden i uka direkte og fra hele landet. Allerede nå er mange av kommunene de neste månedene plottet inn, det vil si der vi vet at det er aktuelle hendelser. Når vi nå skal lage 143 direktesendinger fra hele landet i beste sendetid, er det all verdens muligheter til å vise fram hele landet.

Q: Kommer vi nå til å få se flere saker fra Vesterålen på Dagsrevyen?

Det er helt sikkert flere gode historier å hente i Vesterålen, så det håper jeg da virkelig.

A: Hva kan folk i Vesterålen selv gjøre hvis vi ønsker å markere oss sterkere på NRK?

Først og fremt si fra til våre folk om de gode historiene, enten det er de nydelige featurehistoriene eller de mer alvorlige saker som må belyses.

Q: Sett fra Oslo, hvordan synes du Vesterålen framstår?

A: Jo lengre man har bodd borte, dess mer romantiserer man oppveksten i nydelig natur og trygge forhold! Jeg syns kanskje – helt personlig oppfattet – at Vesterålen kunne stått mer samlet i å fremme regionen. Gjerne sammen med Lofoten. Vesterålen kommer ofte i skyggen av merkevaren Lofoten og det er det jo absolutt ikke noen grunn til. Det er utrolig mye spennende som skjer i Vesterålen, både kulturelt og næringsmessig.

Q: Hva har det hatt å si for karrieren din at du kommer fra Bø i Vesterålen?

Stedet har kanskje ikke hatt så mye å si, men jeg lærte av det familiære i oppveksten at å stå på i arbeidslivet er en viktig dyd å ha. Som jeg har sagt mange ganger før, jeg er ikke verdens mest geniale sjef, men jeg er veldig god til å arbeide og legge til rette for mer arbeide for alle for at vi skal yte vårt beste. I NRK bør det være slik at gjør vårt beste for publikum som betaler lisens.