Gallerist Kåre-Bjørn Kongsnes ved Galleri Jennestad fikk klar beskjed av sønnen om at han måtte ha en kunstner som selger og som de unge vil ha. Det er bakgrunnen for at Magne Furuholmen er årets utstiller ved Galleri Jennestad.

Q: Hva er grunnen til at du valgte Magne Furuholmen som årets utstiller?

A: Det er at sammenfall av årsaker, men Furuholmen ble meget sterkt framsnakket av min sønn Rune som er aktivt med i arbeidet her. «Pappa! Vi må ha en kunstner som selger og som de unge vil ha. De som liker din kunstsmak, har ikke plass på veggene lenger». Klar melding. Så ble jeg for et par år siden, presentert for Magne Furuholmen av min gode venn Knut Ljøgodt, som har vært en meget god støttespiller for Galleri Jennestad fra sin tid som direktør ved NNKM. Når Ljøgodt kunne gå god for Jennestad, så sa Furuholmen ja, og slik ble det. Og han har et meget profesjonelt team rundt seg, så nå er straks alle kunstverkene hengt opp.

Q: De siste årene har du presentert en rekke framtredende kunstnere ved Galleri Jennestad, som Dronning Sonja, Pushwagner og Håkon Bleken, bare for å nevne noen.  Hvordan har du gått fram for å få til dette?

A: Her har jeg nydt godt av mine etablerte nettverk innen kunst og kulturområdet, for eksempel fra Nordnorsk Kunstmuseum, Hamsun-miljøet og Nordland Akademi, samt at jeg aktivt har besøkt gallerier når jeg har hatt muligheter til det. Jeg har jo reist mye i jobb-sammenheng og utnyttet den muligheten.

Q: Med få unntak som Olav Christopher Jenssen, har få av kunstnere som har hatt utstillinger på Jennestad nordnorsk opphav. Hva er grunnen til dette?

A: I «Stall Jennestad» som fra 2003 omfatter vel 20 kunstnere, har bare 3 opphav i Nord-Norge. Dette henger sammen med den opprinnelige målsetning om at jeg ønsket at Galleri Jennestad skulle presentere norske samtidskunstnere med Akademibakgrunn som man vanligvis ikke fikk oppleve i vår landsdel. De etablerte nordnorske billedkunstnere har jo ofte sine arenaer hvor deres kunst presenteres. Men du verden; vi har mange flotte kunstnere i vårt nærmiljø. I tillegg til Are Andreassen og Thor Erdahl som vi har presentert her på Jennestad, har vi f eks i nærmiljøet Yngve Henriksen i Lofoten og Gunnar Tollefsen på Andøya. Fremragende kunstnere begge to. Likeledes har vi jo lokale viktige kunstnere som er vel etablert i hovedstaden, for eksempel Harald Oredam.

Q: Hvordan vil du beskrive den nordnorske kunstscenen?

A: Den Nordnorske kunstscenen er mangeslungen, fra «galleri» i naust og fjøs rundt omkring med votter og lester og malte glasskavler og krus, til Nordnorsk Kunstmuseum og Kunstforeningene rundt om.  Eller bredden som Art Factory og Galleri Lofotens Hus i Henningsvær representerer. Der finner vi på den ene side det mest moderne og på den andre er våre store nasjonale klassiske malere representert. De samme som også henger i Nasjonalgalleriet.

Q: Hvor er Galleri Jennestad om 10 år?

A: Om 10 år har jeg et håp om et utvidet gallerisesong her og et samarbeide med en kjede av autoriserte gallerier som presenterer anerkjent kunst, kanskje i et formelt samarbeide med skoleverket.