Nordland fylkeskommune driver ikke med utenrikspolitikk. Men i en globalisert verden, er folk-til-folk-samarbeid viktig, sier fylkesrådsleder Thomas Norvoll etter at en delegasjon fra Nordland nå er tilbake fra et besøk til Zhejiangprovinsen i Kina.

Q: Hva er bakgrunnen for at en delegasjon med Nordland fylkeskommune i spissen har vært på besøk i Kina?

A: Bakgrunnen er kontakten som ble opprettet i 2010. Etter at avtalen på grunn av fredsprisutdelingen har ligget i dvale til i fjor, er det nå opprettet ny kontakt med Zhejiangprovinsen. I fjor høst ble en samarbeidsavtale på ny underskrevet under besøket fra partisekretær i Zhejiang, Che Jun. Dette besøket er et ledd i å utarbeide en konkret handlingsplan. I avtalen inngår utveksling av studenter mellom Nord Universitet, UiT, Norges Arktiske Universitet, og universiteter i Zhejiang. I delegasjonen fra Nordland fylkeskommune har vi denne gangen vært fire personer fra fylkesrådet, i tillegg til to fra Ungdommens fylkesråd. Ut over det har vi vektlagt å få med personer fra nordnorsk reiseliv, de to universitetene i nord, Sjømat Norge og Innovasjon Norge. Dette er fordi det er disse aktørene som skal stå for samarbeidet. Vår rolle er å legge til rette.

Q: Hva håper dere konkret å oppnå med besøket?

A: Vår oppgave i Nordland fylkeskommune er å koble næringsliv i de to regionene sammen. Dette gjelder innenfor akvakultur, og reiseliv spesielt, men også næringsliv generelt. I 2010 så vi eksempelvis samarbeid mellom industribedrifter – også på innkjøp av maskineri og utstyr. Nordland fylkeskommunes rolle er primært å være døråpner på de forskjellige samarbeidsområdene. I samarbeid med Kina, ser vi at kontakt på regionalt myndighetsnivå er viktig. Derfor opplever vi helt konkret at når vi møtes så skaper det kontakter mellom vårt næringsliv og aktører i Zhejiangprovinsen. Vi oppretter nå arbeidsgrupper som jobber innenfor utdanningssektoren, akvakultur, reiseliv og innen logistikk. Vi arbeider konkret for å få til flyfrakt direkte fra Nordland. Dette er også signaler vi har fått fra Zhejiang, at direkte flyruter er avgjørende for en økt reiselivsaktivitet, for eksempel.

Q: Hvorfor er det viktig å samarbeide med Kina og Zhejiangprovinsen?

A: Den kinesiske økonomien er den raskest voksende i verden. Når vi nå har valgt å samarbeide med Kina, er det i en region som er spydspissen i kinesisk teknologi og logistikk. Zhejiangprovinsen er satsingsområde hos kinesiske myndigheter, og vi opplever en felles innovasjons- og utviklingskultur. Zhousan er en kystkommune som har koplbt seg mot Lofoten og Vesterålen. Dette er kystkommuner som har mye felles. Halvparten av all fiskeri i Kina foregår i denne regionen. Kommunen er også svært populære reiselivsmål og har store satsinger på turisme. Men også her ser vi felles utfordringer innen besøksforvaltning. Stort trykk av turismer gir behov for ulike former for regulering og organisering. Likheter som vi kan lære av hverandre fra. Nordland fylkeskommune driver ikke med utenrikspolitikk. Men i en globalisert verden, er folk-til-folk-samarbeid viktig. Vi samhandler på lokalt og regionalt nivå. Vi lærer av hverandres kulturer og næringsliv, og vi skaper samhandling mellom to ulike folk – men som vi opplever har svært mye til felles når vi samtaler og blir kjent med hverandre.

Q: Hvordan opplever du kommunikasjonen med de kinesiske representantene dere møter, er det spesielle ting du må ta hensyn til når det gjelder kulturforskjeller?

A: Kineserne er veldig gjestfrie og profesjonelle, og vi har et svært godt inntrykk etter å ha blitt tatt åpent imot. Flere ganger har vi poengtert likheter mellom regionene og folket. Dette til tross for dimensjonsforskjellene som vi selvfølgelig ser. Nordland har rundt 250 000 innbyggere, mens Zhejiangprovinsen har 55 millioner innbyggere. Kanskje er fellesnevneren at vi på hver vår måte er relativt små i våre land, men har et svært offensivt næringsliv og en stor framtidsoptimisme. Kulturforskjellene er spennende og representerer på ingen måte noen motsetninger. Vi lærer av hverandre, og jeg opplever stor respekt begge veier.

Q: Nordland fylkeskommune har lagt ned en rekke skoleklasser og samferdselsbudsjettet er presset. I lys av dette, forstår du om noen reagerer på at dere politikere drar til Kina for fylkeskommunens penger.

A: Nordland fylkeskommunes budsjetter for regionalt samarbeid, også utenlands, er øremerkede midler som skal gå til regional utvikling. Dette er midler vi ikke har lov til å bruke på utdanning, skoleklasser eller samferdsel. Selvsagt må man vurdere hvordan disse regionale midlene brukes, men vi opplever at vår samarbeidsavtale med Zhejiang har store muligheter i seg. Ikke for Nordland fylkeskommunes egeninteresse, men for at næringslivet og menneskene i Nordland skal kunne ha et fruktbart samarbeid med våre venner i Zhejiang.

Q: Det er mye fokus på miljø nå, har dere kjøpt klimakvoter for flybillettene?

A: Da vår innkjøpsavtale på flyreiser ble opprettet, var ikke klimakvoter en del av denne. Det har derfor ikke vært naturlig å kjøp klimakvoter på denne reisen til Kina. Spørsmålet er imidlertid relevant å vurdere, og når vi går videre i anbud på nye avtaler, så vil dette være et av flere spørsmål som vil bli vurdert.