Foto: NRK

Det er en region med landets største fiskerihavn som står for betydelig verdiskapning – som ikke bare gagner Vesterålen, men også nasjonen, sier journalist Helge Lyngmoe om Vesterålen. Lyngmoe leder morgensendingene på NRK Nordland.

Q: Noen mener at du har Norges vakreste radiostemme – og for mange nordlendinger er kanskje stemmen din den første de hører om morgenen; hvilket forhold har du til det?

A: Når jeg går på lufta litt over klokka seks om morgenen, tenker jeg ofte at det er ukristelig tidlig. Hvem er oppe nå, på denne tida her? Jeg ser for meg de som er i fjøset og har morgenstellet med dyrene, fiskerne som allerede har vært i gang et par timer før meg og andre som jobber for å holde samfunnsmaskineriet i gang mens vi andre sover. Og så de som bare er morgenfugler. De som nyter en stille morgen med NRK Nordlands morgensending som selskap. Jeg kjenner naturligvis ikke alle disse menneskene, men føler jeg gjør det likevel. Det er en ære å være på lufta for alle disse menneskene – alle disse veldig forskjellige menneskene. Det er hyggelig å være til selskap for alle de forskjellige folkene.

Q: Hva er det du liker med å være programleder for morgensendingene på NRK Nordland?

A: Jeg har aldri likt å stå på en scene. Jeg syns til og med det er stressende å måtte tale til en liten forsamling. Under morgensendingene snakker jeg jo bare ut til dem gjennom en mikrofon, godt gjemt i et studio. Jeg er så heldig at jobben har gitt meg mulighet til å besøke det meste av Nordland, fra nordligst til sydligst – fra innerst til ytterst, og gjennom det har jeg møtt så utrolig mange forskjellige mennesker. Når man reiser i Nordland og snakker med folk, skjønner man hvor stort dette fylket er.

Q: Hvor viktig er geografisk spredning når du lager sendingene, er det sånn at hele fylket – også Vesterålen bør være representert?

A: Nordland er landets lengste fylke, og selv om det er likheter mellom Bindalingen og Andværingen, er de likevel forskjellig. Den nordlige delen av Nordland har stor tyngde innenfor fiskeri, mens tungindustrien preger mye av det som er sør for Saltfjellet – grovt sett. Derfor tenker jeg at den geografiske spredninga i sendinga er viktig, fordi morgensendinga er for alle i Nordland. Nordlendingens identitet er veldig sterk. Vi så det senest i forbindelse med kommunereformen. Bindalen skulle sendes til Trøndelag, men der protesterte de høylytt. De drar til kjøpesentrene i Trøndelag. De føder sine barn i Trøndelag. De klipper håret sitt i Trøndelag. De drikker Dahls (Trondheims-øl). Men de ser likevel på seg selv som nordlendinger og vil ikke bli trøndere. Det samme hører jeg fra folk som bor nord i Nordland. Selv om mange oftere er i Tromsø enn i Bodø, er de likevel nordlendinger.

Q: Hvilket forhold har du til Vesterålen?

A: Jeg har bodd der i halvannet år, fra 1997 til 1998. Der jobba jeg sammen med den eminente og meget dyktige journalisten Ane Høyem i Sortlandsradioen. Daglig hadde vi 5-6 timer direkte radiosendinger med hovedvekt på nyheter og aktualiteter. Det er så mye vesentlig som skjer i Vesterålen at det ikke var noen problemer med å fylle opp sendingene med gode og relevante nyheter. Enten det var noe som skjedde i regionen eller noe som var veldig relevant for Vesterålen. Det er en region med landets største fiskerihavn som står for betydelig verdiskapning – som ikke bare gagner Vesterålen, men også nasjonen. I min tid i Vesterålen, var også innspurten for avgjørelsen om trasévalg for Lofotens fastlandsforbindelse. Det gikk ikke helt Vesterålens vei. Men tiden har jo vist at det overhodet ikke har vært til noen ulempe for regionen. Og så ble de første husene blå da jeg bodde der.

Q: Hvordan går en fram hvis en vil bli intervjuet av deg på morgensendingen?

A: Bare ta kontakt! Vi vil jo speile det som skjer i fylket, men er avhengig av hjelp fra folk. De som bor i Vesterålen lever jo tettest på begivenhetene, og mye av det fortjener det nordlandske folk å høre om.