Historier Nordfra er stolt over å kunne presentere et utvalg av fotografiene til Trym Ivar Bergsmo, en av landsdelens mest markante fotografer. Bergsmo, opprinnelig fra Stokmarknes, har i mer enn 25 år fotografert det spesielle arktiske lyset. Han har hatt en rekke utstillinger, vært med på flere bøker og arrangererer fotoworkshoper. Nå arbeider Trym Ivar Bergsmo med et stort prosjekt, kalt Stories from the North.

Q: Fotografiene som du viser her på siden er hentet fra et prosjekt som du arbeider med kalt Stories from the North, hva går prosjektet ut på?

A: I Stories from the North ønsker jeg å vise frem en landsdel i endring. Vi kommer fra noe og skal til noe annet vi ikke helt vet hva er enda. I mer enn 30 år har jeg reist og fotografert landskapet, menneskene og kulturen i nord. Det jeg gjør nå er en slags forlengelse av det jeg alltid har gjort, men innfallsvinkelen er den ENDRINGSPROSESSEN vi står midt oppe i og som ingen kjenner omfanget og utgangen av. Det synes jeg er veldig spennende og interessant.

Q: Hva er det som gjør at du har valgt å fokusere på dette?

A: Vi lever i en tid der evnen til OMSTILLING er et av nøkkelkriteriene for å lykkes. Jeg er for utvikling men jeg håper vi har selvtillit og mot til å styre denne utviklingen selv.

Q: Hvordan kan bilder fortelle historier, eller sagt på en annen måte; hva er det som gjør at noen bilder forteller historier, mens andre kanskje ikke gjør det?

A: Vanskelig spørsmål fordi bilder har så mange forskjellige funksjoner. Men et kriterium jeg er opptatt av er at bildet på en eller annen måte beveger noe i deg. Kanskje ikke først og fremst i hodet, men gjerne også der, etterhvert. Så tenker jeg at bildet må inneholder noe mer en det som skjedde i det hundredels sekundet du eksponerte det. Det skal romme en forståelse av det som kom før dette hundredels sekundet og det som kommer etterpå.

Q: Hva er grunnen til at du har valgt å fokusere på nord i ditt fotografiske virke, er det så enkelt som at du selv er fra Nord-Norge?

A: Det er her jeg kan leve det livet jeg synes er mest givende og interesant. Denne landsdelen krever noe av den som bor her, den gjør noe med oss og det liker jeg.

Q: Hva tenker du om fotografiets rolle når det gjelder å fortelle historier fra nord?

A: Kan man fortelle historier fra nord uten bilder? Livet her nord er såpass spektakulært i stort og smått at uten bilder (fotografier) er det vanskelig for andre å forstå.