Man blir Vesterålspatriot av å være her. Vi elsker å skape noe nytt som gjenspeiler Vesterålen, det sier fotograf Hege Abrahamsen og illustratør Tina Aslaksen, som nylig har markert seg med utsmykningen av nye Risøyhamn skole.

Q: Gratulerer med utsmykningsoppdraget på nye Risøyhamn skole, hva betyr dette oppdraget for dere?

A: Hege: Dette er et utrolig spennende prosjekt hvor vi har fått brukt begge våre kunstformer. Med dette kan vi vise at det går an å kombinere foto og illustrasjon på en fin og uventet måte.

Tina: At vi som lokale kunstnere og næringsdrivende, ble valgt til en slik utsmykkingsjobb, betyr mye for oss. Kunsten vår er tilgjengelig her i regionen og bidrar til å bygge opp vår lokale portefølje. Vårt mål er å kunne gjøre flere slike oppdrag her, for det er jo her det skjer nå.

Fotografiene er hentet fra utsmykningen av Risøyhamn skolen. Hege Abrahamsen har tatt bildene, mens Tina Salora Aslaksen står for illustrasjonene.

Q: Hvordan tenkte dere i forhold til at mange av de som daglig skal omgi seg med kunsten dere er barn – har dere gjort kunsten barnevennlig?

A: Barn er jo det beste publikummet. De er så utrolig kreative og snakker ofte rett fra levra. Vi har prøvd å pirre deres nysgjerrighet, ved å skape noe nytt og unikt som vi håper barna blir inspirert av.

Q: Dere jobber med foto og illustrasjon, med base i Vesterålen, hva har det å si for uttrykket at dere jobber herfra?

A: Man blir Vesterålspatriot av å være her. Man vil få Vesterålen til å blomstre for alles del. Også for at det skal være attraktivt for andre å komme hit. Man reiser ut i verden og opplever nye ting som man tar med hjem. Vi elsker å skape noe nytt som gjenspeiler Vesterålen. Naturen og den historia som finnes her, er både unik og interessant å formidle ut av regionen.

Q: Hvordan er det å jobbe i kreative yrker utenfor de store byene der de fleste jobbene kanskje er?

A: Tina: Det kan til tider føles ensomt, isolert sett som eneste frilans illustratør. Men så oppdager man at man er ikke alene, og finner plutselig andre kreative. Så nettverket mitt har nok bare forflyttet seg i stor grad, over på internett. Men vi ønsker jo å samle flere kreative, og styrke regionen.

Hege: Miljøet her i Vesterålen er mindre. Men når man finner sine samarbeidspartnere så blir det enklere å være frilansfotograf i Vesterålen. Heldigvis står man ikke fast her. Selv har jeg reist endel med jobben min. Både her i Norge og New York.

Q: Hvilke planer har dere videre etter dette?

A: Prosjektet vi har gjort for Risøyhamn skole har gitt mersmak, og vi ønsker å gjøre flere unike utsmykningsoppdrag for å løfte frem lokal kunst i Vesterålen.