Vesterålen framstår offensivt, attraktivt og vakkert, men de meningsløse debattene og konfliktene tar alt for mye plass. Det mener Gard L. Michalsen, redaktør i Medier24. Den tidligere redaktøren av Sortlandsavisen har markert seg sterkt i riksmedia etter grunnleggelsen av nettstedet Medier24.

Q: Fra ditt ståsted i Oslo hvordan synes du Vesterålen framstår?

A: Jeg synes Vesterålen alltid framstår offensivt, attraktivt og vakkert, med masse spennende mennesker, historier og bedrifter. Men hvis jeg skal komme med et stikk, så synes jeg at de unødvendige, små og meningsløse debattene og konfliktene tar alt for mye plass. Det er en del saker som får veldig mye plass, som er veldig unødvendige og uviktige. Og det blir enda mer synlig når man har et blikk utenfra. Det tror jeg regionens politikere og ledere må ta innover seg – i debatten rundt «Fløtt heim» med mer.

Q: Sett nordfra kan det virke som om det som skjer her ikke er så interessant for hovedstadspressen. Er du enig i at Nord-Norge generelt og Vesterålen spesielt er underdekket i nasjonale media?

A: Ja, dessverre. NRK har ikke tilstedeværelse i Vesterålen, og VG la ned Tromsø-kontoret sitt. Det betyr at deler av Nord-Norge stort sett bare er interessant i reportasjesammenheng. Og det er et paradoks, når Vesterålen er best og størst på landets viktigste fremtidsnæringer (hvitfisk og oppdrett). For eksempel burde NRK vært mye bedre på næringsliv – og da snakker vi om næringsliv, ikke folk som flytter papirer i Oslo.

Heldigvis fins det unntak: Fiskeribladet etablerer seg nå i Vesterålen igjen. Og det er en god avis. Men det er fortsatt en nisjeavis, som ikke betyr noe for så mange utenfor nisjen.

Q: Du har jo på svært kort tid bygd opp Medier24 og markert deg som en sterk stemme i riksmedia, har du noen råd å komme med til andre som ønsker å markere seg?

A: To enkle og kanskje motstridende råd: Bygg seg opp over tid med troverdighet og seriøsitet, samtidig som man kan sparke fra litt når det er riktig. Hvis man gjøre det første riktig, kan man også ta seg råd til å rope høyt når det trengs.

Q: Har det hatt noe å si at du kommer fra Vesterålen når det gjelder den suksessen du har gjort, tror du?

A: Definitivt. Jeg kommer fra en region, kommune og et lokalmiljø hvor vi har drevet med elevbedrifter, ungdomsklubber og festivaler. Uten denne ballasten ville jeg nok aldri blitt gründer i voksen alder.

Q: Du var med på å grunnlegge Sortlandsavisen og var redaktør for avisen de første årene, men  det virker som du fortsatt er engasjert i hva som skjer her. Er et comeback innenfor media i Vesterålen utelukket?

A: Jeg leser Andøyposten, VOL.no og BLV.no jevnlig, og følger tett med. Hvis jeg kan komme med to ønsker må det være oversikt og kontekst. Det første: En eller annen form for digitalt, redigert nyhetsbilde med oversikt. For eksempel et godt redigert nyhetsbrev. Jeg tror mange har en travel hverdag der man ikke rekker å skumme forsidene hver dag, men jeg kunne gjerne bladd gjennom et nyhetsbrev ukentlig. Og til kontekst: Journalister må huske at i store sakskomplekser så er det ikke alle som har med seg all forhistorie til en hver tid. Noen nyhetssaker handler åpenbart om en historie som neppe alle lesere kjenner detaljer, og da blir saken noen ganger uforståelig.

Og til det siste spørsmålet: Jeg har lært meg at jeg ikke skal spå noe sikkert om framtida, men jeg har fløtta heim en håndfull ganger før og har sagt at jeg skal hjem igjen. Når det blir og hva jeg skal gjøre, vet jeg ikke, men det får tiden vise.