Målet er at det nye Hurtigrutemuseet på Stokmarknes skal bli så ikonisk og skape så stor oppmerksomhet at Vesterålinger i framtida kan svare: «Æ e fra Vesterålen – sånn som Hurtigruta», når folk spør oss om hvor vi kommer fra. Det sier Lina Vibe, leder for Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Q: I høst skal bygginga av vernebygg over hurtigruteskipet Finnmarken etter planen starte, men er det egentlig snakk om et helt nytt museum?

A: Den opprinnelige ideen var å få Finnmarken under tak, og beholde dagens museum. Da Museum Nord ble koblet på prosjektet så man imidlertid muligheten for å løfte prosjektet til nye høyder, og skape helt nye og mer moderne utstillinger, tettere på skipet, i de nye arealene. Vi kommer også til å ta i bruk skipet mer aktivt, ettersom vi nå kan holde vind og vær ute, og skape fantastiske opplevelser om bord i MS Finnmarken. Så ja, det blir et helt nytt museum.

Q: Hvor stor blir forskjellen fra slik museet framstår i dag?

A: Arbeidet med å utvikle det nye museumsinnholdet er så vidt kommet i gang. Det betyr at vi skal inn i både kreative og faglige prosesser for å utvikle et unikt tilbud. Forankringa er likevel den samme – Hurtigrutas historie; oppstarten og rollen som livsnerve langt norskekysten, Richard With og Stokmarknes som dens fødeby. Vi ønsker likevel å skape noe nytt gjennom ny formidling og også nye historiske linjer. Dagens tradisjonelle Hurtigrutemuseum får veldig god score fra våre gjester, som ofte har god kjennskap til Hurtigruta fra før. Det nye museet skal gi kunnskap, spektakulære opplevelser og entusiasme for Hurtigruta, også blant dem ikke har denne kjennskapen.

Q: Hva vil det nye museet bety for turisttilstrømmingen til Vesterålen?

A: Vi tror det nye Hurtigrutemuseet blir en «må se og oppleves»-attraksjon. Ergo tror vi at turiststrømmen, som allerede er i sterk vekst i Vesterålen, vil få god drahjelp av det nye museet. Man skal ikke se bort fra at turister som vil ha med seg Lofoten og Nordkapp-platået, også vil legge «det store skipet i glassmonter» inn i reiseruta.

Q: Tror du at resten av regionen vil kunne dra nytte av at det nye museet?

A: Uten tvil! Når vi ser tegningene av det nye bygget, og ser for oss hvordan Finnmarken i flott lyssetting vil ta seg ut fra Børøya, så vet vi også at dette har et «attraksjon-i-verdensklasse»-potensiale. Det betyr flere besøkende som både vil ha behov for senger, bespisning, og som vil oppleve mer av Vesterålen når de først er her. Effekten av dette vil kunne forsterkes av et godt strategisk samarbeid mellom reiselivet i regionen, noe jeg opplever at man er godt i gang med.

Q: Hvilken betydning kan det nye Hurtigrutemuseet få for synligheten til Vesterålen, tror du?

A: Jeg tror det kan få veldig stor betydning. Det nye museet gir unike muligheter til å skape nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Gjennom kreativitet, som det er mye av i Vesterålen, og samarbeid med ulike aktører kan vi skape noe nytt, igjen og igjen. Med den ikoniske ramma arkitekturen har satt for MS Finnmarken, kan vi tilby spektakulære arrangementer og opplevelser gjennom hele året, til alle døgnets tider, som ingen andre enn dette museet kan levere. Og når vi selv reiser ut kan vi si: «Æ e fra Vesterålen – sånn som Hurtigruta», og da vet alle hvor vi kommer fra!