Norge har mange kvinner i topposisjoner. I Nordland ledes både fylkesmannsembetet og fylkeskommunen av to kvinner fra Sortland. Likevel mener fylkesordfører Sonja Steen at det gjenstår mye kvinnekamp og trekker fram lik lønn for likt arbeid som en viktig sak på 8. mars.

Q: Gratulerer med 8. mars, hvordan markerer du dagen?

A: 8. Mars har alltid vært viktig for meg. I år blir dagen og ettermiddagen tilbrakt på tjenestereise. Så min markering vil være å gratulere de jeg treffer med dagen, samt heie på alle gode tiltak og innspill på sosiale medier. En ekstra hilsen går til min datter som har bursdag på 8. mars.

Q: Hvilke saker tenker du er spesielt viktige å sette fokus på 8. mars i år?

A: Fremdeles er det viktig å kjempe for likeverd mellom mennesker – uansett kjønn, rase eller religion er vi mennesker som alle har krav på respekt. Selv om vi er kommet langt med likestillingen i Norge, er det mye å kjempe for fremdeles, eksempelvis lik lønn for likt arbeid, heltidsstillinger som regel og deltid som en mulighet for de som ønsker det. Vi må få økt status og lønn for omsorgsyrkene og så videre.

 Q: Me too-kampanjen mot seksuell trakassering har fått mye oppmerksomhet, hvordan har dere i fylkeskommunen forholdt dere til den?

A: Lenge før Me too innførte vi et etisk regelverk som både ansatte og politikere skal forholde seg til. I tillegg har vi et varslingssystem som også skal brukes til å melde fra om seksuell trakassering. Ved fylkestingets åpning i desember minnet jeg om disse regelverkene og sa at vi forventer at alle oppfører seg jamfør regelverkene våre. Dette gjorde jeg på bakgrunn av Me too.

Q: Konfliktnivået i nord har vært svært høyt i det siste, med bråket rundt PCI-saken mellom Bodø og Tromsø og sammenslåingen av Troms og Finnmark. Hva tenker du dette betyr for hvordan Nord-Norge framstår? 

A: Disse sakene er gode eksempler på hvor stort Nord-Norge er og hvor mangfoldig vi er. Vi har ulike interesser og det må være aksept for å gi uttrykk for det. Samtidig har vi gode muligheter for å samarbeide på de områdene vi har felles interesser. Personlig skulle jeg gjerne sett større raushet, på å unne også naboene i å lykkes med sine prosjekter.

På det den annen side samarbeider vi på tvers av fylkes- og partigrenser i langt de fleste tilfeller. Vi samarbeider godt  i vårt felles Brusselkontor, i nordområdespørsmål, i EU-programmer.  Men vi støtter hverandre også i konkrete samarbeidsprosjekt som nordnorsk kulturavtale, NOSO og i viktige enkeltsaker som for eksempel Alpin-VM til Narvik og Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Q: Du er Sortlending, og sitter på toppen i Nordland fylkeskommune. Hva synes du Vesterålen bør gjøre for å bli mer synlig?

A: Jan Rivelsrud, tidligere eier av Rica Hotellkjede, sa en gang at Vesterålen var den skjulte perlen i nord. Det er jeg enig i. Vesterålen har lang erfaring i å samarbeide. Her er et stort potensial for utvikling og vekst. Men Vesterålen får ingenting “gratis”. Vi må derfor fortsette å samarbeide og spille hverandre gode. Her er kreativitet og ung pågangsmot – det må vi spille på og fortelle omverden. Vi må leve etter Andøyas motto om Framsnakking!