Foto: Trond K Johansen

Det er ikke tvil om at det har vært og fortsatt er en overvekt av fortellinger nordfra om hvor «rare» vi nordlendinger er, noe som etter min mening har skapt et fullstendig galt bilde av hvem vi er både for oss selv og «de sørpå», sier Hilde Johanne Hansen, prosjektleder for Fortellerdagan i Nyksund.

Q: Hvorfor arrangerer dere fortellerdager i Nyksund?

A: For å ta stedet først: Nyksund er et helt ideelt sted å arrangere Fortellerdagan. Her er spennende og  hyggelige folk, og små, intime og spesielle lokaler som innbyr til nærhet og  åpenhet. I tillegg er stedet ei skattekiste av fortellinger – for dem som tar seg tid til å lytte. Både historier fra langt tilbake i tid, og helt blodferske fortellinger formidlet av de mange menneskene fra hele verden som årlig besøker stedet. Begrunnelsen for hvorfor noen av oss de siste fjorten årene har lagt ned betydelig med  frivillig arbeid for å arrangere Fortellerdagan er enkel. Vi gjør det for å løfte den muntlige fortellingen og fortellerkunsten fram – spesielt den nordnorske.

Vi som holder på med dette i Nordnorsk fortellerform  er idealister og brenner virkelig for saken. Vi er stadig på jakt etter nye fortellinger. Muntlige fortellinger gir mennesker i alle aldre muligheter til å kunne skape sine egen bilder, reflektere og kanskje til og med forstå sammenhenger i eget liv. Tilfanget av fortellinger er enormt stort og rommer alle tenkelige menneskelige følelser og forhold. Dessuten er den muntlige fortellingen den eldste kunstformen som fins, og det skulle derfor bare mangle at vi ikke skulle ta vare på den.

I ei tid da store selskaper, som for eksempel amerikanske Providence Equity kjøper opp musikk- og kulturfestivaler verden over (siste oppkjøp i Norge var Øyafestivalen i Oslo), for å strømlinjeforme og kommersialisere, synes vi dessuten det er greit å kunne vise at det fortsatt går an å få noe til med idealisme og frivillighet.

Faren er imidlertid at de offentlige tilskuddskildene til kulturformål av denne typen tørker inn, slik at alt av ildsjeler brenner ut og ender i en steindau «askehaug». Denne faren er
absolutt til stede nå som det kommersielle trykket øker.

Q: Hva er tema for årets festival?

A: Tema er «Eventyrlig» – både sanne, mindre sanne, og fullstendig oppdikta eventyr og fortellinger.

Q: Hvilke fortellinger er det viktig å fortelle fra Nord-Norge?

A: Vi har et stort spekter av fortellinger nordfra, og det å formidle bredden av fortellinger er viktig. Det er ikke tvil om at det har vært og fortsatt er en overvekt av fortellinger nordfra om hvor «rare» vi nordlendinger er, noe som etter min mening har skapt et fullstendig galt bilde av hvem vi er både for oss selv og «de sørpå». Selvfølgelig skal vi kunne flire av oss selv, og tåle at noen flirer av oss slik vi flirer av dem,  men vi har så mye, mye mer å løfte fram. For eksempel den sterke innovasjonskraften som kysten har vært preget av i tusenvis av år.

Q: Hva synes du er ei god fortelling?

A: Ingen tvil: Ei fortelling som på en eller annen måte virkelig berører den som lytter.