-Sortland er den første kommunen i Norge som har satt tema forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge på dagsorden, sier sexolog Margrete Wiede Aasland, en av Norges fremste eksperter på seksuelle overgrep mot barn og unge.

Q: Hva er det som gjør at du trekker fram Sortland Kommunes arbeid når det gjelder forebygging av seksuelle overgrep mot barn?

A: Sortland  kommune i Vesterålen har vært den eneste kommunen i Norge som har implementert arbeidet mot seksuelle overgrep og vold  i et system som fungerer, som er lett og gjennomføre og som stiller krav til ansatte i kommunen. Det startet som et vellykket prosjekt og kommunen bestemte at dette skulle bli en del av kommunens satsningsområde. Alle ansatte er årlig på kurs, om vold og seksuelle overgrep.

Jeg trekker dette arbeidet fram fordi det ser ut til at det nytter.  Sortland kommune ser betydningen av at det satses allerede på helsestasjonen, der foreldre til nyfødte barn får tilbud om kurs i spedbarn-massasje, og samtaler rundt barna, seksualiteten og seksuelle overgrep med mer. Der samtalene også går på hvordan man som foreldre kan forholde seg til barnas seksualitet og hvordan de kan gi barn god kunnskap om kroppen og hvordan man kan få barn og tema rundt dette. Deretter har de opplegg i barnehagene og grunnskole, ungdomsskole og på videregående.

Q: Hvor spesielt er det Sortland gjør på landsbasis?

A: Det er den første kommunen i Norge som har satt tema forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge på dagsorden.  Øksnes kommunestyre har også nettopp bestemt at de skal kopiere Sortland kommune. Jeg synes det er rart at ikke dette arbeidet sprer seg som ild i tørt gress!

Overgripere ønsker ikke at barna skal ha slik kunnskap.  Det er også mange, som ikke er overgripere naturligvis, som stikker kjepper i hjulene, når det gjelder slik informasjon til barn. Forskning viser at barn som har kunnskap om seksualitet og hvordan barn blir til og har kunnskap om seksuelle overgrep og vold, tidligere forteller at de utsettes/ har vært utsatt for seksuelle overgrep

15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere utsatt enn gutter. De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige, ifølge Bufdir.

Q: Hva hadde det betydd dersom andre kommuner hadde et lignende fokus?

A: Flere barn ville fått hjelp til å komme vekk fra seksuelle overgrep, voldtekter og vold! Enda flere barn vil møte voksne som tørr å høre på når barn og unge forteller at de utsettes for vold eller seksuelle overgrep.

Nå har også Øksnes kommune i Vesterålen valgt å satse på dette arbeidet, slik Sortland kommune gjør.

Seksuelle overgrep mot barn og unge blir som regel ikke anmeldt. En av fire oppgir at de ikke har fortalt om overgrep de har blitt utsatt for, til noen, og menn forteller i mindre grad enn kvinner om dette (Thoresen & Hjemdal 2014).

Q: Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot barn?

A: Vi må snakke med barn og unge om seksualitet, kropp og forplantning tilpasset barnas alder og modenhet. Før de begynner på skolen.

Det er så mye fokus på seksualitet og kropp på sosiale medier i dag, og kanskje barn trenger kunnskap fra trygge voksne mer enn noen gang.

Barn klikker seg inn på “sexe” og da dukker det opp pornofilmer som ikke er ment for barn, da er det bedre vi rundt barna tar de pratene, ikke den ene praten, men forteller enkelt og ærlig.

Det aller viktigste er at vi som er voksne, reflekterer over vårt forhold til egen seksualitet, vi kan reflektere over hvor fornøyde var vi med den kunnskapen vi fikk om seksualitet og forplantning når vi vokste opp. Har det jeg lærte bidratt til at jeg har et avslappet og godt forhold til min kropp og egen seksualitet i dag? Bidro den kunnskapen jeg fikk til at det er enkelt for meg å snakke med barn om seksualitet og seksuelle overgrep i dag?  Hvis ikke, ønsker du å gi det videre? Hva var bra med den kunnskapen jeg fikk, hva var ikke bra, eller manglet den helt? Mange av oss vil da oppdage endel hull i kunnskap vi selv fikk som barn. Kunnskap gir mot og trygghet!

Når barn undersøker hverandre og ser på tissen og rumpa til hverandre øver de seg i grenser lyst og kontroll. Det kan hende at de også later som om de lager barn, det er ofte de voksnes voldsomme reaksjon på dette som kan være skadelig og som barna synes er flaut og skamfullt om de blir ferska og den voksen overreagerer.

Noen tror at barn begynner å ligge med hverandre når de får kunnskap om seksualitet og forplantning, men de gjør jo ikke det.  Barn begynner ikke å slå selv om de lærer om vold? Men jeg har vært borti et par tre saker der barna har lært om seksuelle overgrep, i barnehage eller på 1-3 klasse, og barna har løpt rundt og tatt på tissen til hverandre og sagt de leker « seksuelle overgrep» Dette er fra barnehager og skoler som bekrefter at de ikke har snakket med barna om kropp og hva som er vanlig og riktig, før barna fikk kunnskap om seksuelle overgrep,

Nakenhet er mange steder også svært forbudt, både på badestrender og i barnehager og kanskje hjemme. Av og til ringer foreldre meg og spør om det er greit av de er nakne sammen med barna sine. De er redde for hva barnehagen/skolen kommer til å si om barna forteller at de har sett foreldrene sine nakne.

Hvis det ikke er lov å snakke om, og tulle med ord;  og si tiss og bæsj og promp, og at ulike ord kjønnsorgan i tillegg er forbudt, og barna og unge ikke har god grunnleggende kunnskap om kropp og forplantning, da blir det vanskelig for barn/unge å finne en voksen de kan si det til noen om de utsettes for seksuelle overgrep.

Q: Du er en sexolog. Hva er det som gjorde du valgte dette som karrierevei?

A: Da sexologistudiet kom til Høyskolen i Kristiansand i 2001, jobbet jeg mot seksuelle overgrep mot barn i Norge i Redd Barna. Jeg synes det var tungt kun å jobbe med seksuelle overgrep og synes sexologistudiet virket spennende.

En av de første utdanningene mine var barnehagelærer og jeg har alltid vært opptatt av at barn skal lære om kropp og forplantning og seksuelle overgrep.

Jeg ønsket mer kunnskap, også om de lyse sidene med seksualiteten, og ønsket å videreutdanne meg og få formell kompetanse om tema jeg var opptatt av.

I tillegg har jeg tatt en 4 årig videreutdanning ved Norsk Karakter analytisk institutt, og en parterapi utdanning fra Høgskolen i Bergen, og jobber nå både som individual- og parterapeut, foredragsholder, og skriver bøker.

Seksualitet er noe som de aller fleste mennesker er opptatt av, og som terapeut/ spesialist i sexologisk rådgivning er dette er fin utdanning i møte med alle slags mennesker, hvor ofte utgangspunktet er ulike utfordringer i forhold til seksualitet. Jeg holder også mange kurs og holder foredrag i hele landet, ved siden av en 15 % stilling ved Arktiske universitet i Alta.