Linje etter linje legges ned i Nordland akkurat nå, og mange elever mister muligheten til å ta utdanninga de vil uten at de må flytte langt. Det er en sak som engasjerer og provoserer elever i Nordland, sier Rahman Akhtar Chaudhry, leder i Elevorganisasjonen, som torsdag besøker Sortland.

Q: Hvilket forhold har du til Sortland og Vesterålen?

A: Jeg har ikke så stort personlig forhold til Sortland og Vesterålen, familien min er fra Oslo og Sunnhordland! Men jeg gleder meg utrolig mye til å komme på besøk. Som leder i Elevorganisasjonen får jeg besøkt skoler over hele landet, og Nordland er et av fylkene jeg synes det er hyggeligst å besøke. Når man bor midt i Oslo sentrum, er det alltid en herlig opplevelse å se så skjønt landskap som dere har i nord!

Q: Hva er de viktigste sakene dere arbeider med i Elevorganisasjonen?

A: Det er mange av de. Noe som er viktig for Elevorganisasjonen, er bedre rettigheter for yrkesfagselever. Mange elever som tar yrkesfag bruker eldgammelt utstyr på skolen, og får ikke i nærheten av nok penger i utstyrsstipend til å dekke kostnadene av å kjøpe utstyr de trenger for å gå på skolen. Det er det mange elever som kjenner på hver eneste dag – spesielt i Nordland, der nær halvparten av elevene på videregående går yrkesfag.

Q: Er det spesielle saker som er viktige for elevene i Nord-Norge?

A: Linje etter linje legges ned i Nordland akkurat nå, og mange elever mister muligheten til å ta utdanninga de vil uten at de må flytte langt. Det er en sak som engasjerer og provoserer elever i Nordland, og som vi kjemper for å gjøre noe med. Mange elever i Nord-Norge risikerte også å miste borteboerstipendet sitt etter et kuttforslag i statsbudsjettet. Det fikk vi heldigvis stansa!

Q: Hvor viktig er det for dere i Elevorganisasjonen å være synlige i media?

A: Alle organisasjoner er avhengige av pressen for å få oppmerksomhet og gjennomslag rundt sine saker, så mediesynlighet er noe vi jobber mye med og får god skolering i.

Q: Er synlighet avgjørende for å få gjennomslag for deres saker? Har du et eksempel på en slik sak?

A: Synlighet er avgjørende for oss fordi ungdom i stor grad er underrepresentert i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Da må vi lage litt bråk for å få oppmerksomheten vi trenger. Et godt eksempel er jo borteboersaken, der vi fikk et stort oppslag i Klassekampen samme dag som Stortingets utdanningskomité hadde høring som statsbudsjett. Det la ekstra trykk på de folkevalgte om å reversere kuttet.