Alle har ei historie

Foto av Ane Høyem

Foto: Hege Abrahamsen, Bris Studio

Helt siden jeg fikk min første jobb som journalist for mer enn tjue år siden har jeg tenkt:

Alle har ei historie å fortelle, alle har noe å si. Denne holdningen har vært styrende for alt jeg har foretatt meg, både som journalist, men også senere som kommunikasjonsrådgiver.

Det er få ting som kommuniserer så virkningsfullt som ei sterk historie. Den kan flytte fjell, den kan påvirke, endre holdninger og realisere drømmer. Det er også gjennom historien vi forteller om oss selv at vi viser hvem vi er, eller for å si det med den ikoniske forfatteren Joan Didion: “We tell each other stories in order to live”. Det er derfor det er så viktig å utvikle ei sterk historie.

Medielandskapet har endret seg radikalt de siste årene gjennom bruken av sosiale medier, og dette har igjen gjort det enda viktigere å dyrke sin unike fortelling og finne sin historie som gjør at en skiller seg fra andre og huskes i det enorme mylderet av informasjon som daglige pøses ut i verden. Den rette historien gjør det enklere å bli synlig, den gjør at du når ut med budskapet om hva din virksomhet driver med.

For at din historie skal nå ut til de du ønsker å nå, må du vite hvordan historien bør fortelles. Jeg hjelper deg gjerne med å finne din unike historie, den som gjør at du skiller deg fra andre og som gjør at du huskes.