Sats på kunstnere og historiefortellere

Sats på kunstnere og historiefortellere

Vi må satse på kunstnere og historiefortellere. Vi må ikke prøve å bli et nytt Lofoten. Hva skal vi med et nytt Henningsvær? Kopier er kjedelige, originaler er inspirerende, sier Svein Spjelkavik om hvordan Vesterålen kan bli mer synlig. Q: Gratulerer med nok et...
Synlighet har betydning   

Synlighet har betydning  

Synlighet i media har stor betydning, samtidig må kapasiteten økes dersom flere turister skal komme til Vesterålen, sier reiselivssjef Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen. Q: Hvor mange turister kommer til Vesterålen i løpet av et år og hvordan tror du at...
Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

Norge har mange kvinner i topposisjoner. I Nordland ledes både fylkesmannsembetet og fylkeskommunen av to kvinner fra Sortland. Likevel mener fylkesordfører Sonja Steen at det gjenstår mye kvinnekamp og trekker fram lik lønn for likt arbeid som en viktig sak på 8....
Sortlands Spellemann

Sortlands Spellemann

Barne- og ungdomsarbeidet og kulturarbeidet som gjøres i Vesterålen, kan spille en veldig stor rolle i å gjøre regionen mer synlig og attraktiv for tilflyttere. Det mener Øystein Bjørstad Lindbeck, som sist helg fikk prisen “Årets Takk” under...